Home บทความแนะนำ นักทดสอบเกม อาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน

นักทดสอบเกม อาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน

by gamebanthoeng
นักทดสอบเกม

นักทดสอบเกม อาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน

นักทดสอบเกมนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ทบทวน ประเมินและปรับปรุงคุณภาพของเกม จากนั้นรายงานปัญหาในเกมที่พบ เพื่อให้ทีมผู้พัฒนาเกมได้ค้นหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงข้อผิดพลาดของปัญหาที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น และเมื่อเกมออกสู่สาธารณะแล้ว Game QA Testers จะต้องได้รับคำติชมจากผู้ใช้และรายงานกลับไปยังทีมผู้พัฒนาเพื่อแก้ไข เพื่อให้ปัญหามีผลกระทบน้อยที่สุดหรือใช้เวลาสั้นที่สุดสำหรับผู้ใช้ วันนี้ เกมส์บันเทิง จะพามาดู

สายงานของนักทดสอบเกม

จะแบ่งออกเป็น 2 สายงาน ได้แก่

– QA-Developer เป็น QA ที่มีส่วนร่วมกับทีมพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่มีการเปิดตัวซอฟต์แวร์เกม

– ​​QA-Publishing เป็น QA Tester ประเภทหนึ่งที่ยอมรับการทดสอบซอฟต์แวร์เกมจากบริษัทผู้พัฒนา เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในระบบ ถือเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์เกมที่ผิดพลาดรั่วไหลออกสู่ผู้ใช้

คุณสมบัติของนักทดสอบเกมมีอะไรบ้าง

Game QA Tester หรือนักทดสอบเกม ต้องคำนึงเสมอว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เกม ประสบการณ์ ความเพลิดเพลิน และความพึงพอใจของผู้เล่นจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับสายงานนี้ทั้งหมด ดังนั้น Game QA Tester จะต้องมีคุณสมบัติและทักษะดังต่อไปนี้

– มี Passion ในการเล่นเกม เป็นคนที่รักและชอบเล่นเกม และเป็นคนที่เล่นเกมได้หลากหลาย เพราะจะช่วยให้เข้าใจมิติของเกมได้อย่างครบถ้วน

– คิดวิเคราะห์ปัญหา ต้องมีทักษะการสังเกต สามารถดูรายละเอียดปัญหาเล็กน้อยและสามารถสรุปปัญหาทั้งหมดและอธิบายแบบองค์รวมได้

– มีทักษะการคาดการณ์และมีความเข้าใจในเรื่อง User Experience คุณต้องเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้และสามารถคาดการณ์ได้ว่าประสบการณ์ประเภทใดจะทำให้ผู้ใช้พึงพอใจมากที่สุด

– มีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน ต้องมีกระบวนการคิดแบบลำดับชั้น อะไรควรทำก่อน ทำหลัง และจะต้องใช้กระบวนการคิดที่ละเอียดและเป็นระบบ

– มีความคิดสร้างสรรค์ Game QA Tester นอกเหนือจากงานการรายงานข้อผิดพลาด ต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขหรือแนวทางแก้ไขที่น่าสนใจด้วย ความคิดสร้างสรรค์และความคิดใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

– การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะเราไม่สามารถคาดเดาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นคุณต้องหาวิธีแก้ไข และหากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้หาวิธีสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจว่าปัญหาเป็นอย่างไร แล้วทำไมต้องแก้ไขด้วยวิธีนั้น ๆ

  ทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร เพราะต้องประสานงานกับผู้พัฒนาเกมจากต่างประเทศอยู่เสมอ รวมถึงต้องมีการแปลเนื้อหาของเกมเป็นภาษาอังกฤษด้วย และต้องมีความสามารถในการสื่อสารและอธิบายความหมายของสิ่งที่ยากและซับซ้อนให้เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย

และนี่ก็คือทักษะและคุณสมบัติทั้งหมดของนักทดสอบเกม สำหรับใครที่สนใจอยากจะทำอาชีพนี้ก็ควรฝึกทักษะเหล่านี้ไว้ เพราะจะเห็นได้ว่านักทดสอบเกมนั้น ไม่ได้มีหน้าที่แค่เล่นเกม แต่ยังต้องทำงานกับทีมอื่น ๆ และต้องช่วยคิดหาแนวคิดในการแก้ปัญหา เมื่อเกมนั้น ๆ มีปัญหา
ที่มา https://www.garenaacademy.com/job/game-artist-dev/game-qa

You may also like

Leave a Comment